Produkter Tjenester Meny

Referanser fra VB-rørlegger Egil Carlsen

Her ser du noen av prosjektene vi har jobbet med. Det er kun et lite utvalg - vi hører gjerne fra deg om du har spørsmål!

Fire VB-rørleggere ser ut mot et fjell

Hyttegrupper Ødkjærveien

For 17 hytter i Ødkjærveien sto  vi for prosjektering, graving og tilkobling til VA.  

Sanitæranlegg og VVS. 

Ferdigstilt i 2017.

Egil Carlsen referanse Offentlig bygg Tjøme

Offentlige bygg Tjøme

Vi utfører kontinuerlig servicevedlikehold på skoler, sykehjem og barnehager.  

Sanitær og varmeanlegg.

Egil Carlsen referanse Hyttegrupper Moveien

Hyttegrupper Moveien

For 16 hytter i Moveien sto  vi for prosjektering, graving og tilkobling til vann og avløp.  

Sanitæranlegg og VVS. 

Ferdigstilt i 2017.

Egil Carlsen referanse Hytte på Tjøme

Hytte på Tjøme

For en noe mer eksklusiv hytte på Tjøme sto vi for sanitæranlegg og VVS. 

Ferdigstilt i 2017.